Abhazya 15 Maden Çiftliğini Geçici Olarak Kapattı

Abhazya’daki yetkililer, bölgenin elektrik şebekesinden 15 maden tesisinin elektriğini kesti.

elektrik dağıtımından sorumlu devlet şirketi Chernomorenergo, bulmayı başardığı tüm  kripto para çiftliklerinin bağlantısını kesti. Facebook sayfasında elektriği kesilen tesislerin toplam 8.950 kWt kapasiteye sahip olduğunu açıkladı. Tüketim, 1.800 haneye veya Abhazya’nın başkenti Sukhumi’nin çevresindeki idari bölgeye eşittir.

Abhaz yetkili makamları, evlerin, sosyal kurumların ve önemli üretim tesislerinin elektrik beslemesini garanti altına almak için geçen yılın sonunda onaylanan tedbirin gerekli olduğunu açıkladı.

Ülkenin elektrik enerjisi sistemi, düşük kış sıcaklıkları nedeniyle artan tüketim nedeniyle aşırı yüklenmiştir. Chernomorenergo, madencilerin tüketimlerini sınırlamak için yeni yayınlanan hükümetin kararına uyduklarını söyledi. Bununla birlikte, yaz aylarında, bitcoin çiftlikleri, fiili sınırda bulunan ve Gürcistan ile paylaşılan büyük bir hidroelektrik santral tarafından üretilen aelektrik enerjisinden faydalanmaktadır.

Enguri hidroelektrik istasyonu, Abhazya’nın elektrik ihtiyacının çoğunu karşılamaktadır. The Financial tarafından geçen yıl yayınlanan bir analize göre, Gürcistan’ın toplam elektrik tüketimi Mart 2018’de 1.116 milyon kWh’e ulaştı. Elektrik enerjisinin yaklaşık yüzde 19’u veya 207 milyon kWh Abhazya tarafından tüketildi.

Abhazya’daki Kripto para madencileri şu ana kadar sıkıntı yaşamadılar. Çiftlikleri genellikle Sovyet döneminden kalma terk edilmiş fabrikaların içinde bulunur.

Sukhumi’deki yürütme gücü, gittikçe artan sayıda maden işletmesinin faaliyetlerini düzenleme gereğini kabul etmiştir. Abhazya cumhurbaşkanı Raul Khajimba, geçtiğimiz günlerde sektörü yasallaştırması ve devlet denetimine sokması beklenen yeni bir yasa taslağını hazırlamak üzere bir hükümet toplantısı düzenledi.