Devlette, Sosyal Güveni Sağlamak Ve Verimliliği Arttırmak İçin Blok Zincir Teknolojisi

İngiltere konut bakanı Eddie Hughes, 4 Temmuz’da blok zincir ile ilgili bir rapor yayımladı. Hughes, hükümeti, teknolojiyi üretme ve teknolojiden yararlanma konusunda liderlik gösterip öncelik haline getirmesi için çağrıda bulundu.

“Blok Zincirin Kilidini Açma” adlı raporda, Estonya’da halihazırda devam eden devlet projelerini standart olarak kullanarak, benzer standartları ülke içinde de kullanılması gerektiğinden bahsediliyor.

 

Hughes, “Sosyal özgürlüğü sağlamak, verimliliği artırmak ve toplumsal güveni yeniden yeniden inşa etmek için devletin dikkatini blok zincir kullanmaya odaklamalı” diye özetliyor.

“Devlet, bu teknolojiyi bireylerin yaşamına girmek için kullanılmasına izin vermemeli, daha ziyade teknolojinin, bireylerin devletle olan bağını güçlendirmek için kullanılması gerekir.”

Hükümet son aylarda blok zincirinin potansiyelini incelediğini doğrularken, kanun koyucuların merkezi olmayan teknolojiyi ne ölçüde kendi çıkarları için kullanmak istedikleri açık değil.

Hughes’in Mart ayındaki sorusuna resmi bir karşılık geldi:

Kabine Ofisi ve Hükümet Dijital Servisi, verimliliği artırmak ve dönüşümü desteklemek amacıyla dağıtılmış defter teknolojisinin potansiyelini, blok zinciri ile birleşmiş departman ve kamu kurumlarının gelecekteki deneme fırsatlarını ve konseptin sağlamlığını araştırıyoruz.

Devam eden Hughes, hükümet departmanları genelinde blok zincir kullanarak, % 1 oranında (yaklaşık 8 milyar sterlin) kesinti sağlayacak,  uzun vadeli maliyet tasarrufu sağlayan bir yöntem önerdi;

Raporda, dağıtılmış defter teknolojisinin kullanımına atıfta bulunan, Hughes’un “AI gibi diğer yeni teknolojileri de kapsayacak şekilde genişletilmelidir”  dedi.

Raporda ek olarak, ilerlemeleri koordine etmek için, ülkenin “Baş Blok Zincir Memuru” olması gerektiği belirtildi.

 

 

Kaynak: